System Statystyki w Ochronie Zdrowia

 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że przy pierwszym logowaniu do Systemu w danym roku sprawozdawczym może pojawić się ankieta przypisująca sprawozdania. Jeśli owa ankieta się pojawi, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.

Od roku 2022 obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu jaki mają wpisany w księdze rejestrowej. Podstawą do zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego może być tylko i wyłącznie odpowiedni wpis w księdze rejestrowej z informacją o zawieszeniu, lub zaprzestaniu działalności.

 

Procedura zakładania konta w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia dla sprawozdawców z indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, praktyk dentystycznych i pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów.

1. Na stronie logowania otwieramy link „Nie masz konta? Zarejestruj

2. Po otworzeniu formularza elektronicznego należy nadać sobie login i hasło, wypełnić wszystkie dane dotyczące osoby rejestrującej się.

3. W polu „Dane jednostki - Typ” wybieramy właściwy typ jednostki na który chcemy się zarejestrować

4. W pole „NIP” wpisujemy NIP swojej jednostki i „tabulacją” przechodzimy do pola REGON, ale nie należy go wypełniać.

5. Poniżej wyświetla się wiersz „Jednostka”, z którego wybieramy swoją jednostkę, po czym wszystkie dane jednostki zostają wypełnione.

6. Przepisujemy kod z obrazka

7. Wybieramy „Zarejestruj”.

8. Po poprawnej rejestracji System przeniesie Państwa do strony logowania, skąd z tekstu w innym kolorze należy pobrać formularz rejestracji w formacie „pdf”, formularz należy wydrukować, podpisać i podbić pieczątką. Następnie przesłać e-mailem na adres wskazany w jego lewym górnym rogu.

9. Po dopełnieniu powyższej procedury, Państwa konto zostanie aktywowane i będzie można dokonać logowania i wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego.

W przypadku rejestracji konta na inne typy jednostek należy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną pod logowaniem do Systemu.

 

NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ MOŻNA SPRAWDZIĆ POD ADRESEM: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

Osoby wypełniające sprawozdanie MZ-03, MZ-BFA, oraz strukturę zobowiązań powinny zaznaczyć podczas rejestracji upoważnienie do sprawozdań finansowych. Osoby wypełniające kartę szpitalną psychiatryczną MZ/Szp-11B powinny podczas rejestracji zaznaczyć upoważnienie do karty szpitalnej psychiatrycznej MZ/Szp-11B.

 

Uwaga sprawozdawcy karty szpitalnej psychiatrycznej MZ/Szp-11B!

System umożliwia zaimportowanie zbiorcze kart psychiatrycznych. W celu wykonania importu zbiorczego niezbędnym jest pobranie schematu pliku znajdującego się na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/formularze-statystyczne. Taki plik pownien zostać wypełniony przez Państwa system dziedzinowy i następnie należy go zaimportować wybierając opcję "Import zbiorczy" w sprawozdaniach do uzupełnienia.

 

 

UWAGA!!!
Do poprawnego działania Systemu wymagana jest 
darmowa przeglądarka
MOZILLA FIREFOX (wersja 65.0.2)

 

Kontynuuj